WIKA压力变送器

压力变送器WU-20, WU-25, WU-26

发布日期:2020-08-07

型号 WU-20, WU-25, WU-26型号 WU-20, WU-25, WU-26应用

气体面板(OEM工具)

半导体、平板显示器和太阳能光伏产品

特种气体和大宗气体分配型号 WU-20, WU-25, WU-26功能特性

紧凑型设计

ATEX Zone 2 防爆认证

自动温度补偿

优良的长期稳定性

符合RoHS指令描述

量程

0 ... 0.1 MPa 至 0 ... 36 MPa

精度

0,15 % RSS

输出信号

4 ... 20 mA,2- 线制

0 ... 10 V,3 - 线制

0 ... 5 V,3 - 线制

过程连接

1/4" VCR

1/2" VCR

型焊接接头

焊接接头

电气连接

圆形接头 M12x1, 4-pin

电缆出线盒,IP 67

卡口接头,4-pin

Sub-D HD接头,15-pin


分享到: